Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức công bố trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018 cho Công ty cổ phần LDT. Đây là giải thưởng duy nhất về chất lượng cấp quốc gia nhằm tôn vinh các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia được xét tặng hàng năm dành cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018 được trao cho 75 doanh nghiệp trên cả nước, trong số đó có 22 doanh nghiệp được trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia và 53 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia trong đó có Công ty cổ phần LDT.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia giúp các doanh nghiệp hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ bằng việc tiếp cận chất lượng theo một hệ thống các giá trị cốt lõi cơ bản như: Tầm nhìn của lãnh đạo; Định hướng vào khách hàng; Nâng cao kiến thức của tổ chức và cá nhân; Nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan; Chú trọng vào tương lai; Quản lý để đổi mới; Trách nhiệm xã hội; Chú trọng vào kết quả và tạo ra giá trị.

Có thể thấy, các giá trị cốt lõi của Giải thưởng Chất lượng quốc gia có nhiều điểm tương đồng với các giá trị cốt lõi của LDT như Thỏa mãn khách hàng; Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; Không ngừng nâng cao năng lực của tổ chức và thành viên trong công ty, đồng thời chú trọng vào việc đổi mới hướng đến một xã hội phát triển.

Việc được Thủ tướng Chính phủ vinh danh và trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia trong dịp này là minh chứng, đồng thời cũng là nguồn động viên, cổ vũ cho sự nỗ lực của LDT nhằm đưa ra thị trường chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong nước. Đây cũng là một danh vị để LDT giữ gìn và tiếp tục cải tiến, nâng cao năng suất hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện Công ty cổ phần LDT tập trung hoạt động về lĩnh vực Kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra không phá hủy; Huấn luyện, đào tạo an toàn, đào tạo nghề, sơ cấp nghề; Tư vấn, đánh giá và chứng nhận HTQL theo ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018… 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp LDT nhận được Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Giải thưởng này chính là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nâng cao năng suất lao động, sản xuất và tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm tốt hơn nữa. Giải thưởng cũng chính là bước đệm để LDT có thể đạt được những giải thưởng lớn hơn như: Giải Vàng chất lượng quốc gia và nhiều giải thưởng khác.

Theo số liệu của Ban tổ chức chương trình, doanh thu của 75 doanh nghiệp đại giải Chất lượng quốc gia là 106 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận ước tính hơn 10.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách gần 8.000 nghìn tỷ. Tạo công ăn việc làm cho hơn 55.000 lao động.

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia – Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2018 sẽ được tổ chức tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 9h00′ ngày 23/06/2019.