Chiều ngày 05/12/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần LDT đã diễn ra buổi lễ bế mạc khóa huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn làm công tác ATVSLĐ và ATVSV (nhóm 2). Đây là khóa huấn luyện được phối hợp tổ chức giữa LĐLĐ tỉnh BR-VT và Công ty cổ phần LDT nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và đảm bảo an toàn tốt nhất cho NLĐ.

Toàn cảnh buổi lễ bế mạc

Theo chương trình học viên tham dự khóa huấn luyện trong 6 ngày từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2018 tại trung tâm đào tạo an toàn LDT. Tham gia giảng dạy là các lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành của Cục an toàn – Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐ Việt Nam, trung tâm đào tạo an toàn LDT… Đến tham dự khóa huấn luyện, học viên đã được truyền đạt các nội dung kiến về: Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức bộ máy và hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, báo cáo định kỳ về an toàn vệ sinh lao động; Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh lao động; Các yếu tố nguy hiểm có hại; Công tác kiểm định các máy, vật tư, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; Quy trình làm việc với máy thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; Quan trắc môi trường, bệnh nghề nghiệp; Đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; Công tác tự kiểm tra, văn hóa an toàn doanh nghiệp…

Học viên chụp ảnh lưu niệm với giảng viên

Đây là khóa huấn luyện được tổ chức miễn phí nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ về công tác ATVSLĐ từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp hạn chế tình trạng TNLĐ, BNN cho NLĐ. Bên cạnh đó, chương trình huấn luyện còn là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng tránh TNLĐ từ đó tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ, phòng ngừa TNLĐ xảy ra.

Sau 6 ngày tham gia huấn luyện, hơn 50 học viên đạt yêu cầu đã được cấp chứng nhận huấn luyện dành cho đối tượng nhóm 2 theo quy định tại NĐ số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

Học viên nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện