Câu hỏi: 

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng BHXH bắt buộc. Vậy khi tham gia họ có được hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp thất nghiệp không?

Trả lời:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng BHXH bắt buộc. Khi tham gia BHXH bắt buộc, đối tượng này sẽ được hưởng đầy đủ 5 chế độ: hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Mặt khác, theo quy định, lao động người nước ngoài chỉ làm việc ở Việt Nam khi được cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề và có HĐLĐ không xác định thời hạn hay HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm trở lên với người sử dụng lao động cho nên họ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, đối tượng này cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.