TỔNG GIÁM ĐỐC LDT VỚI TƯ CÁCH LÀ LÃNH ĐẠO CAO NHẤT ĐÃ CÓ CÁC HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ ĐỂ THỂ HIỆN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP:

► Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và định hướng chiến lược được thiết lập dựa trên sự xem xét, cân nhắc và thống nhất của các thành viên trong HÐQT và các trưởng bộ phận.

► Thể hiện qua sự nhất quán trong việc mở rộng hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo luôn giữ vững định hướng mà công ty đã xác lập ban đầu đảm bảo thực hiện theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra kể cả ngắn hạn lẫn trung hạn.

► LDT tập trung xây dựng thương hiệu, hình ảnh LDT thông qua chất lượng sản phẩm & dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khi nhắc đến LDT không chỉ khách hàng trong tỉnh mà cả khách hàng trên cả nước đều biết đến và đánh giá cao LDT từ chất lượng dịch vụ, giá thành, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

► Truyền đạt cho toàn thể CBCNV trong công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng kịp thời các yêu cầu hợp lý của khách hàng cũng như các yêu cầu, quy định của pháp luật.

► Công ty thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi với khách hàng. Tìm hiểu tất cả các vấn đề, những nhu cầu mà khách hàng quan tâm thông qua việc đàm phán trực tiếp hoặc trao đổi mua bán.

LDT thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo trao đổi với khách hàng

LDT đã thực hiện các biện pháp nhằm tạo dựng môi trường để củng cố, đáp ứng và tạo ra hành vi pháp luật và đạo đức:

• Thực hiện tốt chủ trương đường lối của nhà nước.

• Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ.

• Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp.

• Thông báo các văn bản, quy định có liên quan tới người lao động.

• Tuyên truyền cho nhân viên, người lao động thấu hiểu và gìn giữ đạo đức trong kinh doanh.

• Xây dựng và công bố các cam kết tuân thủ pháp luật và đạo đức.

• Gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

• Lãnh đạo và các trưởng bộ phận gương mẫu thực hiện.

• Doanh nghiệp và người lao động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

• Xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật và hành vi đạo đức.

• Yêu cầu khách hàng, nhà cung cấp từ bên ngoài, đối tác và các bên có quyền lợi liên quan cùng tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đức.

• Cạnh tranh với đối thủ bằng chính sách dịch vụ, giá cả hợp lý và chất lượng sản phẩm.

Các nội dung trên được thể hiện rất rõ trong Nội quy lao động, Văn hóa doanh nghiệp. Việc LDT thiết lập và áp dụng Nội quy lao động, Văn hóa Doanh nghiệp là một trong những nội dung nổi bật nhất của việc tạo dựng môi trường vận hành các quá trình đáp ứng các yêu cầu pháp luật và đạo đức. Năm 2018, công ty đã rà soát, sửa đổi và bổ sung NQLĐ, VHDN để tạo nền tảng bền vững cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của LDT và nhằm phù hợp hơn với quy định của Luật và thực tiễn doanh nghiệp.

Một trong những tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất được LDT quan tâm khi đầu tư chính là sản phẩm phải đạt được những chuẩn mực cao nhất, tuân thủ chuẩn mực theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và lợi ích xã hội. Bên cạnh việc quan tâm đầu tư sản phẩm có ích cho xã hội, LDT còn thực hiện các chính sách nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường. Khẩu hiệu của LDT là “Sống hòa mình với thiên nhiên”, đơn vị đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trồng cây tạo mảng xanh xung quanh khuôn viên đem lại cảm giác thoải mái cho khách hàng khi đến LDT liên hệ công việc.

Hoạt động 5S được CBCNV Công ty hưởng ứng nhiệt tình

Hệ thống văn phòng làm việc được trang bị các mảng cây xanh tạo môi trường làm việc thông thoáng. Việc tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên được LDT chủ động thực hiện thông qua việc ban hành các quy trình quản lý chất lượng, quy định thực hiện 5S,… Để tiết kiệm điện, LDT đang đầu tư hệ thống tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để chiếu sáng.

Để đảm bảo doanh nghiệp luôn phát triển bền vững LDT đã và đang triển khai thực hiện:

• Định hướng phát triển doanh nghiệp dài hạn.

• Thiết lập và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý của công ty.

• Liên tục xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

• Phát triển thị phần trong tỉnh và ngoài tỉnh.

• Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

• Nghiên cứu phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ.

• Đảm bảo môi trường vận hành các quá trình an toàn, an ninh cho lực lượng lao động và các bên có quyền lợi liên quan.

• Quan tâm chăm sóc đời sống người lao động.

• Thực hiện trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động .

• Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm tới đời sống của CBCNV

Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo LDT đã nỗ lực không ngừng trong các hoạt động:

• Xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác như: Các cơ quan đoàn thể địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty tư vấn, các nhà cung cấp, các hiệp hội,…

• Về công nghệ, LDT luôn cho rằng đây là một trong những yếu tố góp phần giúp công ty phát triển bền vững và giữ được vai trò tiên phong trên thị trường.

• Đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu khác nhau của khách hàng: ngoài sản phẩm chính là kiểm định và đào tạo, LDT còn có sản phẩm phụ trợ: kinh doanh LPG, cho thuê nhân công thực hiện công việc giám sát tại công trường, tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý,…

• Yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất để có được sự phát triển bền vững trong tương lai. Chính vì thế, Ban lãnh đạo LDT luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người. LDT đã xây dựng chính sách đãi ngộ để có thể thu hút nhân tài. Bên cạnh chính sách lương bổng, LDT còn chú trọng các đãi ngộ khác để gắn kết người lao động với sự phát triển của LDT như môi trường làm việc, các hoạt động gắn kết cho cán bộ nhân viên, chính sách Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn khi làm việc tại LDT.

• Cập nhật và xử lý thông tin kịp thời để điều chỉnh kế hoạch của từng phòng ban cũng như mục tiêu chung của cả Công ty thông qua các báo cáo định kỳ.